Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006445

VÝŠE PODPORY - 308 226,00 Kč

"Tento projekt je spolufinancován EU".

Předpokládané datum zahájení projektu: 1.9. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu
dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce
s rodiči dětí a žák$ů.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí
směřování.

Vybrané aktivity :

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta
mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší
podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při
vzdělávání a výchově dětí. Program DVPP bude zaměřen na rozvoj sebepoznání, osobních
kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro
vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni
v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v matematické pregramotnosti.

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí
v MŠ/DVPP v rozsahu 60 hodin.

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť
logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím
podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílit prevenci častých logopedických vad
či poruch řeči předškolních dětí.