GDPR

 

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvková organizace (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení[1] subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.
Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:
doručovací adresa: Štefánikova 397, 56601 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí
adresa datové schránky: xtwkw5x
e-mailová adresa: mspodsmrkem@seznam.cz
telefon: + 420 465 424 542

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle tohoto nařízení. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
titul, jméno, příjmení: Mgr. Jindřiška Klaudová
e-mailová adresa: jindriska.klaudova@vysoke-myto.cz
tel.: +420 456 466 153

Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění.

[1] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)