Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Místo pro podávání žádostí:    MŠ Pod Smrkem,Vysoké Mýto, ředitelna
Termín:                                     ve dnech od  6.5.2019 do 7.5.2019
Doba pro podání žádosti:        od 10 do 16 hodin

Žádost musí obsahovat potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, 
pokud přílohou žádosti není lékařem potvrzená přihláška.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny
v aktuálním čase před zápisem do MŠ.

Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do MŠ je k vyzvednutí u ředitelky MŠ.

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020
Reg. číslo
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
23
24
25
27
29
30
 
Seznam nepřijatých dětí pro školní rok 2019/2020
Reg. číslo
4
14
16
21
22
26
28
31
 
Ve Vysokém Mýtě dne 20.5.2019
 
Bc. Edita Lipavská
ředitelka Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace
 
Zveřejněno dne 20. 5. 2019