Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Místo pro podávání žádostí:    MŠ Pod Smrkem,Vysoké Mýto, ředitelna
Termín:                                     ve dnech od  9.5.2018 do 10.5.2018
Doba pro podání žádosti:        od 10 do 16 hodin

Žádost musí obsahovat potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, 
pokud přílohou žádosti není lékařem potvrzená přihláška.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2018/2019 budou zveřejněny
v aktuálním čase před zápisem do MŠ.

Tiskopis žádosti o přijetí dítěte do MŠ je k vyzvednutí u ředitelky MŠ.

 

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2018/2019

Reg. číslo
8
9
11
13
15
16
17
18
21
22
25
26
28
30
32
34
36

 

Seznam nepřijatých dětí pro školní rok 2018/2019

Reg. číslo
1
2
3
4
5
6
7
10
12
14
19
20
23
24
27
29
31
33
35