Informace o nás

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto je zařízením rodinného typu. Zřizovatelem mateřské školy je Město Vysoké Mýto, v jehož budově sídlí. MŠ je umístěna v klidné okrajové části města. Budova vilového charakteru je členěna na dvě nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží je šatna,kuchyň na výdej, herna s jídelnou a sociální zařízení. Relaxační místnost se nachází za šatnou a slouží k odpočinku i k pohybovým aktivitám. Ve druhém nadzemním podlaží je herna s ložnicí, ředitelna a sociální zařízení. Součástí budovy je prostorná zahrada vybavena pískovištěm, zahradním domkem a dřevěnými prvky pro hru dětí. Kapacita zařízení je 50 dětí. Naše mateřská škola je školou dvoutřídní.

 

Symbolem našeho zařízení je vzrostlý smrk u brány školy, který se stal ústředním motivem našich projektů.

 

Školní vzdělávací program

Mateřská škola obsah výchovně vzdělávací práce realizuje podle školního vzdělávacího programu:
„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“
Tříletý projekt výchovně vzdělávací práce nese název:
„Smrček je náš kamarád, budeme si spolu hrát“

Každá třída Mateřské školy Pod Smrkem,Vysoké Mýto zpracovává vlastní třídní program.
Dolní třída - Rybičky
Horní třída – Ptáčci

Školní vzdělávací program, školní řád, organizační řád, veškeré směrnice a vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky mateřské školy.
Informace týkající se výchovně vzdělávací práce jednotlivých tříd najdete na nástěnce ve vestibulu mateřské školy.

Fotografie z našich akcí na www.mspodsmrkem.rajce.net

Doporučujeme Vám 
k nahlédnutí čtvrtletně vycházející školní časopis Smrčkoviny.