Uzavření MŠ o prázdninách

 

O letních prázdninách budou uzavřeny všechny vysokomýtské mateřské školy v týdnu
od 29. 7. 2019  do  2. 8. 2019.

Jednotlivé mateřské školy budou uzavřeny v těchto termínech:

MŠ Čtyřlístek        od 29. 7.    do   30. 8. 2019
MŠ Kamarádi        od 29. 7.    do   30. 8. 2019
MŠ Pod Smrkem   od 29. 7.    do   30. 8. 2019
MŠ Slunečná         od   1. 7.   do     2.  8. 2019

Zákonní zástupci dětí si mohou s ředitelkami mateřských škol domluvit převod svých dětí
do otevřené MŠ, nejpozději do 7. června 2019. 
K zaregistrování je třeba doložit kopii evidenčního listu z naší MŠ.