Uzavření MŠ o prázdninách


O letních prázdninách budou uzavřeny všechny vysokomýtské mateřské školy v týdnu
od 30.7.2018  do  3.8.2018.

Jednotlivé mateřské školy budou uzavřeny v těchto termínech:

MŠ Lidická           od 2.7.      do   3.8.2018
MŠ Kamarádi       od 2.7.      do   3.8.2018
MŠ Pod Smrkem  od 2.7.      do   3.8.2018
MŠ Slunečná        od 30.7.    do  31.8.2018

Zákonní zástupci dětí si mohou s ředitelkami mateřských škol domluvit převod svých dětí
do otevřené MŠ, nejpozději do 8.června 2018.

K zaregistrování je třeba doložit kopii evidenčního listu z naší MŠ.