Organizace chodu MŠ

Režim dne
Ráno od 6,30 předávejte děti učitelce v horní třídě, kde začíná provoz MŠ. Po 15 hod. se děti nacházejí v dolní třídě,kde provoz MŠ končí. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazováno dostatek pohybové aktivity ve třídě , v tělocvičně i venku. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. Pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální i psychohygienické podmínky. Nejsou překračovány stanovené počty ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno.

  6.30 –  9.45     spontánní a řízené činnosti a hry, pohybové aktivity,dopolední 
                        svačina,
cílené didaktické činnosti

  9.45 – 11.30    pobyt venku

11.30 – 12.30    oběd

12.30 – 14.30    spánek, aktivity pro nespící děti

14.30 – 16.00    odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti spontánní a řízené

Platby
Úplata za předškolní vzdělávání - 400 Kč za měsíc (viz. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání -zveřejněna na nástěnce v MŠ)

Úhrada stravného - měsíčně 
Způsob úhrady :
převod z BÚ (zálohově - 660 Kč (částka zálohy) ) - blížší pokyny - p. Nováková tel. 465 424 480