Personální obsazení

 

Bc. Edita Lipavská – ředitelka MŠ

Eva Fajfrová DiS. –  učitelka

Michaela Jaklová DiS. – zástupkyně ředitelky,učitelka,třídní učitelka

Daniela Lustyková DiS. - učitelka, třídní učitelka

Vladimíra Daggard – školní asistent, asistent pedagoga

 

Nedělová Dana – školnice
Pavla Mrkosová - provozní pracovnice