Personální obsazení

 

Bc. Edita Lipavská – ředitelka MŠ

Markéta Nováková DiS. – zástupkyně ředitelky, učitelka, třídní učitelka

Michaela Jaklová DiS. – učitelka,třídní učitelka

Bc. Miriam Makovská - učitelka

Jiřina Hanzlová - učitelka

Růžena Krejčová - učitelka

Vladimíra Daggard – školní asistent, asistent pedagoga

Ilona Bártová - asistent pedagoga

Nedělová Dana – školnice

Pavla Mrkosová - provozní pracovnice