Personální obsazení

 

Bc. Edita Lipavská – ředitelka MŠ

Markéta Nováková DiS. – zástupkyně ředitelky, učitelka, třídní učitelka

Michaela Jaklová DiS. – učitelka,třídní učitelka

Daniela Lustyková DiS. - učitelka

 

Vladimíra Daggard – školní asistent, asistent pedagoga

Ilona Bártová - asistent pedagoga

Růžena Krejčová - asistent pedagoga

 

Nedělová Dana – školnice
 
Pavla Mrkosová - provozní pracovnice