Logopedická péče

01.10.2015 00:00

Dne 14.10.2015 proběhne v MŠ logopedická depistáž ve spolupráci s logopedickou asistentkou
Speciální základní školy Svítání. Rodiče dětí, kteří mají zájem o vyšetření
podepíší souhlas s působením logopeda. Aktivita je zacílena na předškolní
děti rok před vstupem do ZŠ.


Zpět